Следовател: Животински инстинкт е водел Северин, страхът от наказание идва по-късно