Френската фирма BELIEVE купи NUCLEAR BLAST за 8-цифрена сума