Мислите са хищници, на които им трябва калорична храна