Кадри с хуманитарна и икономическа квалификация се търсят най-много в Смолян