Лошото идва отгоре надолу, доброто тръгва отдолу нагоре