Нинова свърза атаките срещу нея в БСП и 43-те милиона лева за Дупката на Гергов