Срив на петролните цени, добивите на суровината в САЩ доближават рекорд