Не може на място за медицинска сестра да работи парамедик