Президенти и премиери на 40 държави участват в срещата на Международната организация на франкофонията в Ереван