Георги Харизанов: Не виждам вариант за мигновена развръзка по темата за хората с увреждания