Проблеми с кворума в началото на днешния парламентарен ден