Северин Красимиров е дал информация по случая с Виктория Маринова, съгласил се на опростена процедура