Lenovo е най-големият производител на компютри през третото тримесечие на 2018г.