Да обобщим изнесените на пресконференцията факти и изводи: По-добре да не бяха говорили!