Северин Красимиров е дал съгласие за опростена процедура по екстрадиция