Записи от камери показват, как Северин бяга панически от алеята на смъртта към махалата миг след убийството