Депутатите обсъждат новите модели за финансиране на вероизповеданията