Ураганът Майкъл взе първа жертва; най-лошото предстои