Лагард: Търговските и валутни войни може да са пагубни за ръста