НОИ спира програмата за профилактика и рехабилитация