Община Бургас изгражда нов социален център за хора с тежки увреждания