Владиката похвали млад историк от Симитли за първа книга