Сигнали от Далечния изток: Япония иска да се измъкне от контрола на САЩ