Изток или Запад: накъде ще сочи "Ботушът" на Европа