Microsoft освобождава 60 000 патента, за да помогне на Linux