Христо Мутафчиев с инсулт на морето, превозват го с фалкона