Одобрените доставчици по Училищните схеми валидират графика си до 15 октомври