Приятели на убитата Виктория отново претърсват мястото на престъплението