Още една дама тръгна по стъпките на Медарова, натресе се в две коли надрусана