Преиздават знаковата “Пловдивска хроника“ на Никола Алваджиев