CEZ има интерес към малките модулни реактори, но няма намерение да купува „котка в чувал”