Германия отпуска 7 млрд. евро за интеграция на бежанците