МОН: Децата с увреждания също ще получават медицински грижи в учебните заведения