Работен семинар на тема „Младежката заетост – реалност и перспективи“