Евро и паунд спокойно изчакват решенията на централните банки