София за първи път се нареди сред 100-те световни финансови центрове