Нов модел за договаряне на заплатите, съобразен с икономическите фактори, предлага АИКБ