В интерес на Европа е да подпомага икономиките на Африка, заради перспективите на развитие и ограничаване на миграцията