Строително-инвестиционният бранш се обединява в търсене на решения чрез иницииране на законови промени