„Зелено кино за зелена Дружба“ събира средства за градинка пред бл. 506