Мазутните петна по крайбрежието рибарите обясняват с изхвърлянето на сантинни води в морето