Във Велико Търново започва премахване на нерегламентирани купчини с дървени и строителни отпадъци