Всички пътища водят към храма, но футболните - към стадиона