Започва мащабно учение на БЧК с екипи за действие при бедствия