Владимир Дончев: Царя има пълното основание за собственост върху своите имоти