3-годишните щатски облигации с най-високи лихви от 2007-ма година