Софарма Имоти успешно приключи набирането на капитал