За 10 години инвестиции за 8 млрд. лв. са получили сертификат клас „А"