Казус: Цветът на пешеходните пътеки отново под въпрос