Експеримент на БНТ: Спазват ли се правилата за безопасност на пътя